Projekt KOPEME ZA FOTBAL, který je určen
pro všechny zapálené kluby z krajských a okresních fotbalových soutěží
nově najdete na adrese